sunnuntai 8. marraskuuta 2009

Vänbrev 6/2009

De tre senaste veckosluten har jag varit med familjen i Jakobstadstrakten. Barnen hade höstlov, och jag hade predikningar och tillfällen i Jakobstadstrakten under veckosluten. På detta sätt kunde vi kombinera både lov och arbete. Och på samma gång fick vi vårt golv slipat och lackat där hemma. Nu ser allt så rent ut här hemma!

Barnen fick träffa sina kusiner, de var och simmade, bowlade, och red. Jag hade möjligheten att besöka Mona Backman och Anneli Ahlvik, av Anneli fick jag låna den finskspråkiga Bibeln, min egen hade jag packat ner så djupt att jag inte hittade den. Harmt nog var Arne vid tandläkaren just då. Med Mona och Anneli var det uppmuntrande att diskutera, där är två glada människor. På kvällarna besökte vi släktingarna och vännerna.

Ungdomskvällar i Uleåborg
I Uleåborg har vi börjat med ungdomskvällar för högstadie- och gymnasieåldern. Vi håller dem på fredagskvällarna i Toukomettinen bönehus. Vi har börjat med låg profil, dvs. vi börjar med te och bulla, frisamvaro där ungdomarna själv står för programmet, samt katekes och Bibel undervisning. Olika hem har lovat ta ansvaret de gångerna jag själv är förhindrad. Seden att komma till bönehuset, ungdomskvällarna och sammankomster är en del av att växa som kristen. På detta sätt får vi vara tillsammans med vår frälsare och bli bekanta med varandra.

Katekesskola på nätet
Internet är för nutidsmänniskan en central informationskanal. Där kan man även studera. Vi har börjat repetera den kristna läran på nätet i en såkallad ”katekesskola”. http:/groups.google.com/group/katekismus-koulu?hl=en. (logga in från sidobalken). Du kan anmäla dig till skolan genom att sända mig ett email. Du kan också följa skolan utan att skriva dig som medlem. Vi har börjat i november. Katekesen var ett centralt arbetsredskap under den Laestadianska väckelsen. Det är också orsak för oss att repetera den på nytt och på nytt. Det är för oss en länk ända till den apostoliska tiden.

Lägret för pensionärerna i Kalajoki Kiviranta den 13-15.11 2009.
Till lägret anmälde sig endast 6 personer, så lägret inhiberades. Om någon ort vill ordna ett sådant läger så finns jag till förfogande och hjälper gärna.

Ledsamma nyheter från Sverige
Om ungefär två veckor kan man viga till det ”kristliga” äktenskapet homo sexuella par i den svenska kyrkan. Detta beslut gjorde den svenska lutherska kyrkan genom kyrkomötets beslut att godkänna homoäktenskapet, Beslutet stödde 70 % av kyrkomötets medlemmar.

Liknande beslut gjorde den största liberala lutherska kyrkan i Amerika (ELCA) tidigare på hösten, när den godkände att homo- sexuella präster kan arbeta inom kyrkan. Det var dramatik med när beslutet gjordes. När man röstade om beslutet kom det en överraskande tornado som bröt av korset på kyrkans tak där mötet hölls. Följderna av mötet blev att nattvardsgemenskapen bröts inom den Lutherska världsförbundet.

För två år sedan har den Amerikanska anglikanska (episkopaliska) kyrkan godkänt homosexuella präster och biskopar. Följderna av detta beslut var att kyrkan delades. En del av församlingarna från stiftet med en homosexuell biskop bytte stift till ett mera bibliskt stift.

Om barnen är tysta skall stenarna ropa! Det var uppmuntrande att läsa en svensk humanistisk blogg, där man kommenterade svenska kyrkans beslut. Bloggen var ingen kristen, men denna gång slog dom rakt på spiken:

Vad skall man tänka om kyrkomötets beslut att viga samkönade till äktenskap?”
Svar: ”det är inkonsekvent. Personligen godkänner jag vigning av homosexuella men jag finner inget stöd för det i Bibeln. Därför kan jag inte förstå hur svenska kyrkan gjort ett sådant beslut.” Orden jag citerat är Jesu egna ord (Matt.19;4.6). Om den svenska kyrkan förnekar dessa ord så känns det konstigt och inkonsekvent
(Dagen)

Hur är det då med vår kyrka? Godkänner den bibelns undervisning om sexualiteten och människosynen, eller har även den i praktiken övergivit Bibeln i denna fråga? Biskopen från St.Mikkel biskop Häkkinen sade om det svenska beslutet att det avviker från Bibelns syn på äktenskapet och människosynen. Ändå finns det i åtminstone två av stiften präster som lever i registrerade förhållande, som är församlingsherdar. Även Helsingfors biskopen meddelade att han inte kommer att ingripa i fallet där en kvinnopräst meddelade offentligt att hon är lesbisk, och stolt över sin läggning. Ledarna inom den Finska kyrkan håller inte längre homosexualiteten som synd eller fördömer den till förtappelsen, såsom det sägs i Bibeln (Room. 1; 1 Kor. 6:9). Med detta kan man dra sådana slutsatser, att många tjänsteinnehavare i praktiken när dom utövar sin tjänst har godkänt en utlevd homosexualitetet i den Finska evl. kyrkan.

Förbönsämnen
-För Rauhan sana väckelsrörelsen, att bibeln skulle vara rättesnöre för verksamheten.
-För väckelse för vårt folk
-För bönehusföreningarna, när de ordnar sammankomster och bibelundervisningar för barn.
-För kyrkan och alla kristna, att vi skulle hållas till Guds ord
-För Toukomettinens missionsring och katekeskvart (varannan onsdag) samt ungdomssamlingarna.
-För besöken i bönehusen och församlingarna
-För katekesskolan på nätet
-För Uganda och Sudans kristna
-För LFF och Rauhan sanas missionsarbete

_______________________________________________________
Om ekonomi
Missionsringen har för tillfället ca. 200 medlemmar. Vi önskar bli minst 250 medlemmar, och kunna samla in 4000-5000 euro i månaden, på detta sätt skulle även pengar lämnas över för verksamheten. Arbetstagarens sociala kostnader är stora i Finland, den största delen av lönen går till staten såsom pensionsavgifter osv. Höstens löner har vi kunnat betala. Ett tack till Herren!

På vilket sätt kan jag ge?
Om det är möjligt, kan du före den 15 varje månad betala in en summa. Storleken bestämmer du själv.

Konto: Innehavare: LFF rf./ Pöyhtäris stödgrupp
Kontonr. 106530-223499 / ref. nr. 13

Låt banken sköta din månadssumma- gör en betalnings överenskommelse
Banken betalar automatiskt varje månad till kontot den summan som du vill bidraga med. Eller så besöker du banken personligen och ber dem sätt in en önskad summa till kontot.

Vesas stödgrupp

Ei kommentteja: