perjantai 12. kesäkuuta 2009

Vänbrev 4 2009

Gudsfrid
”Nåd vare med eder och frid ifrån Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus. Jag tackar min Gud, så ofta jag tänker på eder, i det jag alltid i alla mina böner med glädje beder för eder alla. Jag tackar honom för att I, allt ifrån första dagen intill nu, haven deltagit i arbetet för evangelium. Och jag har den tillförsikten, att han som i eder har begynt ett gott verk, han skall ock fullborda det, intill Kristi Jesu dag. Och det är ju rätt och tillbörligt att jag tänker så om eder alla, eftersom jag, både när jag ligger i bojor, och när jag försvarar och befäster evangelium, har eder i mitt hjärta såsom alla med mig delaktiga i nåden. Ty Gud är mitt vittne, han vet huru jag längtar efter eder alla med Kristi Jesu kärlek.” (Fil. 1:2-8)

Paulus skriver till filippnerna ”ett glädje brev” som fånge och väntande på domen. Gäster fick han ta emot , men en vakt var alltid med. Endel kristna skämdes över Paulus sociala ställning som dömd, och höll ingen kontakt med honom, andra igen såg verklighets bilden och ”skämdes inte för bojor”.

Glädje brevet har något viktigt att säga oss. Paulus blev inte dyster till sinnet, han dramatiserade inte sitt tillstånd. Han förhåll sig trots allt öppen och fri.Han talade om sitt fångenskap liksom att det hörde till apostlaämbetet. Han skämdes inte över sina bojor, utan höll det för värdefullt att på ett sådant sätt vittna om Kristus. Kristus namnet var kärt för honom, det förkunnade han även som fånge. Paulus är för oss det bästa exempel när det gäller Guds storhet och hans speciella arbetssätt när det gäller att föra ut ordet! Gud råder även mitt ibland sina fiender.

Min egen ”fängelsetid” är nu på halvvägs. Det första året av min två års tjänsteledig är snart tillända. Jag hade ingen annan möjlighet än att lämna på tjänsteledighet. No inte kan man jämföra min dom med Paulus. Jag har inte blivit utestängd från kyrkans predikostolar eller från att uttföra heliga förättningar. Från Paulus togs predikostolen bort, men Gud gav honom en ännu större predikostol. Under detta år har jag fått tjäna Golgatas Herre på ett mycket speciellt sätt. Tidigare var jag en församlingspräst och mitt verksamhetsområde som kaplan i Kaukovainio var smalt. Nu är mitt verksamhetsområde från Ishavet till Europas fastland. Uppgifterna är ändå rätt så samma som tidigare, predikningar, sammankomster, gudstjänster, barn- och åldringars läger, bibeltimmar, skriftskola, katekesskola, sakramentsförvaltning, själavård, hembesök osv. Inför Gud kan jag ingenting annat än förundra mig över hans vägledning, och tacka honom för LFF:s broderliga erbjudande att sköta om missionsringens konto.

Kvinnoprästfrågan, och nu också homofrågan, gör att kristna har det svårt att leva ett lugnt gudstjänstliv. Om man inte vill ha en kvinnopräst som herde eller präster som godkänner kvinnoprästerskapet och kyrkans homo-undervisning, så lämnas inte många möjligheter i vår kyrka. På många platser, speciellt i norra finland finns ingen plats för oro, men i större städer och speciellt i Södra-Finland är situationen en helt annan. Be för dessa systrar och bröder som lever på dessa orter.

I Finlands evl.kyrka finns det kvinnopräster och präster som godkänner homo-par. Vi får möta dem ärligt som värdefulla människor, utan att ändå godkänna deras beslut och bibelsyn. På detta sätt var det i Karjasilta församling. Vi kunde glatt äta och dricka kaffe tillsammans. Ibland diskuterade vi bibelfrågan och jag uppmanade dem samt bjöd dem även till Paulus synodens kyrkodagar. På gudstjänster, sammankomster och skriftskolor var jag alltid utan kvinnopräster, men ändå mötte jag dem med vänlighet.

Gud vet, om min plats längre är att tjäna som herde i lokalförsamlingen. Själv ser jag ingen möjlighet till detta i denna situation som jag nu befinner mig i. Om jag återvänder, tas min rätt att tjäna som präst i evl. kyrka snart bort. Gud kan ändå ändra situationen. Detta är även ett böneämne.

Nyheter hemifrån
Barnen har slutat skolan och fått sitt efterlängtade sommarlov. De större barnen var i Bosund på pingstmötet och lämnade dit för en vecka för att träffa kusinerna. Dom har redan varit med mommo och moffa till ”skärä” för att sova natten där och fiska (tack Alf och Inga!). Sådana här barndomsminnen är härliga. Hanna har också ett läger i Jakobstad för kommande konfirmander, hon är redan så stor!

Med de mindre barnen är vi hemma och gör bara mindre resor. Vi åkte inte till Bosund med Mirjam för den kalla blåsten och stora folkmängdens skull. Vi hörde på talen från mötet genom datorn. Mirjam utvecklas och mår bra nu. Tack för era förböner.

Karita har gjort trädgården i skick. Vi köpte vinterhärdiga klätterrosor att skugga vårt kaffebord i trädgården, morötterna och salladen är sådda och såklart några potatisbänkar. Själv lyfte jag upp korgbollsställningen åt barnen, nu finns det en plats där också pappa kan kasta boll ibland. Buster är inte ännu i körskick.

En välsignad sommar till dig!
Vesa

Förbönslista
För ett förenat rauhansana
För predikanter och prästers broderskap
För ett fritt ords förkunnande
För alla sommarmöten
Juni (Ryssland och Estlands resorna blev inställda, så jag fick tid till att förbereda undervisnings serier om katekesen)
Perusta tidningens predikoanalys
Rauhansana skrivelse
Helsingfors 27.-28.6. sammankomst och nattvardskyrka
12.7. Anetjärvi
17.-19.7. Ylivieska suvijuhlat
21.-31.7. kesäloma
1.-2.8. Himango
7.-9.8. Kållby
15.-16.8.Oulu sommarmötet
16.8. gudstjänst ,Oulu

Luther-resa.
Resan är flyttad till våren 2010.
Resans pris försöker vi också få ner.
Gruppstorlek 20 pers.
Vesa Pöyhtäri
044-2175410
vpoyhtari@hotmail.com

___________________________________________
Om ekonomi
Missionsringen har för tillfället ca. 200 medlemmar. Vi önskar bli minst 250 medlemmar, och kunna samla in 4000-5000 euro i månaden, på detta sätt skulle även pengar lämnas över för verksamheten. Arbetstagarens sociala kostnader är stora i Finland, den största delen av lönen går till staten såsom pensionsavgifter osv. Höstens löner har vi kunnat betala. Ett tack till Herren!

På vilket sätt kan jag ge?Om det är möjligt, kan du före den 15 varje månad betala in en summa. Storleken bestämmer du själv.

Konto: Innehavare: LFF rf./ Pöyhtäris stödgrupp
Kontonr. 106530-223499
Ref. nr. 13

Låt banken sköta din månadssumma- gör en betalnings överenskommelse
Banken betalar automatiskt varje månad till kontot den summan som du vill bidraga med. Eller så besöker du banken personligen och ber dem sätt in en önskad summa till kontot.

Vesas stödgrupp

Ei kommentteja: