torstai 23. huhtikuuta 2009

Vänbrev 3/2009


Evangeliets arbete går vidare

Vi har fått höra goda nyheter från den stora världen, även de strängaste gränserna kan inte stoppa evangeliet. Rysslands religions politik är ett minne blott, och idag gör de flesta kyrkorna öppet och med lov av regeringen missionsarbete till och med ända till Sibirien. I Kina sprids Kristi kyrka under jorden och idag tror man på Kristus i miljontals kinesiska hem. På den Arabiska halvön och i nästan alla stängda länder finns de såkallade hemkyrkor, som får sin lärdom om Kristi försoningsarbete och det kristna livet genom radion och internet.

Man behöver inte enbart se ut i Guds stora värld. Även i Finland går arbetet framåt. De kristna fortsätter att predika evangeliet på Guds ords grund.. Guds ord är den enda källan och vår rättighet till att säga ”enbart av tro, endast av nåd, och endast på grund av Kristi förtjänst”. Om vi avviker från ordet, kan vi inte längre predika lag och evangeliet med ordets värdegrund. Men vi håller oss till ordet fastän vi möter motstånd. Även här kan vi se under, nya församlingar föds och gamla stärks.

Paulus säger, ”att evangeliet är Guds kraft” (Rom.1:16). Evangeliet förändrar åhöraren, gör den otrogne till troende, den döde till levande, Adams barn till Gudsbarn. Evangeliet är ett levande vatten, som inte fängslar eller begränsar. Vattnet hittar alltid sin väg och rinner framåt oemotståndligt. Om gamla strukturer blir till hinder hittar den ändå sin utväg och fortsätter sin utbredning, för evangeliet har Guds befallning att gå vidare.

Be i era aftonböner för Kristi missions arbete. Stöd ekonomiskt de föreningar som inte kompromissar med ordet. Arbeten för ett fritt evangelium i era kretsar. Satan försöker fängsla de kristna i rädsla och han vill att de kristna blänger på varandra, för att hindra evangeliet, men låt oss inte underordna oss sådant. ”Så varen nu Gud underdåniga, men stån emot djävulen, så skall han fly bort ifrån eder.”(Jak 4:7)


Rauhansana är samvetes kristendom
Rauhansana väckelserörelse föddes i en sådan situation, där man krävde underordning ifrån centralstyrelse. Krav att underordna sig kom i andliga namn såsom kärlek, endräkt och de kristnas gemenskap. Våra fäder såg ändå igenom dessa rökgardiner och tog fasta på den enda grunden och befallningen, som håller - Guds ord och missionsbefallningen ”prediken evangeliet till alla folkstammar”. Åt mig har det berättats från mötet som hölls i Rovaniemi, att rauhansana bor kom på pausen till kaffekokaren och konstaterade att man kräver av oss att vi avfaller ifrån ordet, men vi kan inte gå emot Bibeln och Guds ord.

Trofasthet emot ordet i smått gav en stor vinst. Vi får idag tro frimodigt tillsammans med de andra Kristna i hela världen, predika evangeliet på de områden där vi bor, och på de ställen dit Herren har lett oss. Vårt samvete som enskilda kristna och väckelserörelse är bundet till Guds ord och får sin vägledning därifrån.

Estlands, Ingermanlands och Central-Asiens missionsarbete
Gud har gett oss ett ansvar för det världsvida missions arbetet. Rauhan sana gör missionsarbete på följande ställen: Estland, Ingermanland och Asien. Vi gör samarbete med de lokala kyrkorna och olika föreningar. Gud har välsignat samarbetet. Vi har fått lära oss av samarbetspartnerna och de har fått visdom av oss. På samma gång får vi vara vakande i detta arbete, för allt som går i missionens namn är ändå inte gott.

Oulu missionsring har samlat in medel för missionsarbetet i Estland. Vår verksamhet börjar så småningom ta slut för våren och vi har endast en gång kvar. På Onsdag den 6.5 kl. 18.00 besöker Kaija missionsringen för att berätta om sitt arbete i Asien. Välkommen med! Kollekt uppbärs för Kaijas arbete. Vår broder Heino håller kvällsandakt (själv är jag på studieresa i Tyskland, i de viktigaste städerna i Luthers liv).

FörbönerFör missionsarbetet i hela världen
För Rauhansana
För vår kyrka
Barnlägret som hålls 24-26.4 i Himango(Lyrs, Himangoförsamling och Rauhansan)
För Kaijas besök i Toukomettinen
För urkyrka- seminarie i Larsmo 29.4
För Tysklandsresan första veckan i maj
möten,ungdomssamlingar och Muonioresan i MajVarttuneen väen leiri
Kalajoen seurakunnan Kivirannan leirikeskuksessa 25.-27.9.2009.

Tule mukaan hyvään seuraan virkistymään sanasta, yhteisistä keskusteluista, ulkoilusta, lätynpaistosta…
Mukana: Vesa Pöyhtäri ja Rauno Sipilä

Järjestää: LYRS ja Kalajoen Rauhan Sana


Om ekonomi
Missionsringen har för tillfället ca. 200 medlemmar. Vi önskar bli minst 250 medlemmar, och kunna samla in 4000-5000 euro i månaden, på detta sätt skulle även pengar lämnas över för verksamheten. Arbetstagarens sociala kostnader är stora i Finland, den största delen av lönen går till staten såsom pensionsavgifter osv.

På vilket sätt kan jag ge?
Om det är möjligt, kan du före den 15 varje månad betala in en summa. Storleken bestämmer du själv.

Konto: Innehavare: LFF rf./ Pöyhtäris stödgrupp
Kontonr. 106530-223499 Ref. nr. 13

Låt banken sköta din månadssumma- gör en betalnings överenskommelse
Banken betalar automatiskt varje månad till kontot den summan som du vill bidraga med. Eller så besöker du banken personligen och ber dem sätt in en önskad summa till kontot.

Vesas stödgrupp

Ei kommentteja: