perjantai 3. huhtikuuta 2009

Väckelserörelsernas homouttalande

Kyrkpressen publicerade kyrkans väckelserörelsernas uttalande om kyrkans betänkandet Kyrkan och registrerade partnerskap. Väckelserörelserna hade gjort en märkligt uttalande som vi kan alla iakktag högt.

Rörelserna visar med sin skrivelse en annorlunda sätt att närma sig till frågor som kommer emot oss. Kyrkans arbetsgrupp ville en "JA" till att ta homoseksuella (de som lever i partnerskap)får bli t.ex herdar för kristna. Detta är redan faktum i vårt kyrka i Tammerfors stift. Arbetsgrupp sa "JA" för välsignelse av homopar. Men de sada också ett "NEJ" till homovigning. Alltså två JA och en NEJ. Arbetsgruppens teologiska lösning var att självä homopartnerskap är helt okej, den är inte en sak som kyrkan behöva handla som en "synd". Kyrkan kan välsigna en homopar. Med den här teologi arbetsgrupp tog sig lös från Bibeln. För Biblen är helt emot homoseksualitet. Med detta bakgrund arbetsgruppens "NEJ" är helt "tumma ord". Den gör ingenting, därför att själva saken, Bibelens "NEJ", är kastat redan bort med två första "JA".

Väckelserörelserna tog fram den enda möjliga sätt att handla det har problematik. Homofrågan är en fråga om teologi och Bibeln själv. Kyrkan kan grunda läran och verksamhet i den här saken endast på Bibelens "NEJ". Därför en enhetlig "NEJ" från väckelserörelserna var motiverad endast på Bibelens grund. Det är att säga, att Bibelen är den enda rättesnöre för kyrkan. Och då Bibelen togs som auktoritet i den här frågan gör det hela frågan om människans seksualitet en tronsfråga. Det hör till de saker som vi bekänner och lär i kyrkor och i bönehus, det är inte en "adiafora" alttså en fråga som Bibeln tar inte ställning för.

Frågan om seksualitet är frågan om skapelse, om läran om människan, om två kön, en fråga om det rätta seksualitet och det orätta, dvs. synd. Det kommer till oss i 10 guds bud, i den gamla och den nya testament, utanför och in i församlingen. Inte bara är de "aktiva homo" de som bryter emot Herrens vilja, utan också de heteroseksuella, som godkänner det "passivt" eller aktivt i deras kristen liv på ett eller annat sätt. De lever i ett öppet synd och strider emot Herren.

Vi ska be för de här missions- och väckelserörelserna. Kyrkan har redan tagit ekonomiska aktioner då de inte går med i allt vad kyrkan bestämmer i olika frågor. "Mutta joka viettelee yhden näistä pienistä, jotka uskovat minuun, sen olisi parempi, että myllynkivi ripustettaisiin hänen kaulaansa ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen." (Matt. 18:6)

Vesa Pöyhtäri

Ei kommentteja: