tiistai 10. maaliskuuta 2009

Vänbrev 2/2009

Guds Frid, kära vänner!

Mycket har hänt sedan februari.

Vi fick en liten flicka den 17. februari. Allting var bra, men i den sista granskningen före hon skulle få gå hem, märkete sköterska, ett hennes surevärdena var lite låga. Mamman fick gå hem men barnen ville de ha en natt till i sjukhuset.

Vi läste men henne Fader Vår, förrän vi gick hem. Det är det bästa bönen som är oss given. I detta bönen har vi allting. Det kändes bra att lämna henne i bönens skydd.

På natten de ringde oss från sjukhuset. –Kom strax hit, barnens tillstånd har blivit mycket allvarlig. Vi var klar vaken på samma sekund, sinnet fylld med frågor och gråtande. Hinner vi, får hon leva, vad är det med henne?

Läkaren lovade inte mycket. Det var bäst om barnet nöddöps. Sjukskötaren hämtade Bibelen, vatten och en vit dopklänning. Vi sjöng psalm 216, jag läste dopbud från Matteus evangelium och höll handen ovan på vatten. Där kunde vi se igen hur Gud låte sin nådens under ske. Vatten blev, som Luther säger det, ”röd av Kristi blod”. Nu var det inte mera bara vatten utan vatten, ”helgat genom Guds befallning och förbundet med Guds ord.” Kristus var med och han medverkade genom sin ord och döpte barrnen ”med Helige Ande och eld”. Hon blev en ny människa genom tron i Kristus. Kristus tog henne in till döpets nådeförbund.

Vi mäste minnas, att inte alltid hinner vi döpa våra barn. Somliga är även född färdig dö. Ändå, även de blir saliga. Också de är pånyttfödda, fastan de hann inte få det heliga dopet. Man kan säga, att de var döpta fastan de inte hann få dopet. De föraktade inte dopet. Dopets gåva, syndernas förlåtelse med alla gåvor är på dem, för Gud råder och kan allting göra. Vi människor och församlingen är bunden till dopets konkreta sakrament, vi har ingen val. Men Gud kan i nödfall förvalta sin nåd även utan sakrament.

Strax efter dopet Mirjam flög till Helsingfors med ambulans-flygplan. Vi flög efter. Hon var opererad efter två dag i tre olika plats in i hjärtat och utanför hjärtat. Risken var ca. 12 %. Operationen lyckades och nu, efter två veckor, är hon tillbaka i Uleåborg sjukhus.

Många har bett för oss. Vi ringde tilla min och Karitas föräldrar strax vi hade hört om det allvarliga situationen. Båda våra mammor har i sina tidigare år måstat ge bort en nyfödd barn till det himmelska hemmet. Mammornas stöd var kännbar. Snart började vår telefonen få textmeddelanden. Många bekanta tronsvän från rauhansana och olika väckelserörelse meddelade, ett de ber för oss och för barnen. I olika bönehus har de bett och i Larsmo kyrkans gudstjänst och även i Frankrike och Amerika. Gud visade oss igen, att han har mycket folk som kan tjäna Honom när nöden är stor.

Vi har lärt hur stor betydelse är kristnas stöd. Vi har bland oss även idag mycket folk som behöver förböner, stöd, omsorg. Visa åt din nästa, att du bryr, att din medmänniska är viktig för dig, och berätta även, att du har han/hon i förböner. Det betyder mycket åt han/hon som hör det, fastan han inte skulle kunna säga något.

Tack för er alla, som bad Gud för Mirjam och hennes familj. Speciellt för äldre barn har det varit svårt och förböner har stärkt tro i Guds ledning.Om evangeliearbetet
Pga. Mirjam har jag haft nu två veckors tjänsteledighet. Nu jobbar jag igen. Ännu skall jag ha pappalov när Mirjam kommer hem. Min kalendar är därför mycket tom på mars. Somliga saker jag har i kalendern och skall sköta dem. Men i april är det full rulle igen.

Laestadiansk histori: Svebilius katekes i CD/MP3 format (finska)
Jag har bandat in den katekesen, som Laestadius och Raattamaa använde och lärde barnen och vuxna läsa i sina missionskolor och läsmöten. Nu kan du lyssna Laestadius katekes när du kör bil, jobbar hemma eller är på lenkki. Det är hälsosam att nu och då gå igenom hela kristen lära. När Laestadius märkte att kristna hade börjat glömma katekesen, kallade han dem tillbaka i kyrkobänken och lära katekesen. Ingen är för gammal eller för lärd för katekesen.

Katekesen levereras i audioform (MP3) genom internet, eller i CD skiva.
Den är fri då levereras genom internet. Annars kostar det frivilligt 5 e.

Ei kommentteja: