perjantai 6. maaliskuuta 2009

Aika hyvä "tahdonilmaisu", B-versio

Jotkut herätysliikejärjestöt ja kirkkomme piispat ovat allekirjoittaneet yhteisen "tahdonilmauksen", jolla tahdotaan ohjata herätysliikkeiden ja seurakuntien yhteiseloa.

Tekstissä on positiivista se, että piispat jälleen kerran tunnustavat vanhauskoisten läsnäolon seurakunnissa sekä sanovat, ettei näitä saa syrjiä seurakunnissa. Näin piispat, joista oma Samuelimme oli yksi neuvottelijoista, ovat halunneet rohkaista kirkkoherroja antamaan vanhauskoisille järjestöille tiloja ehtoollistilaisuuksia ja muita tilaisuuksia varten. Useat kirkkoherrat ovat näin tehneet tähtänkin asti ponnen nojalla ilman seuraamuksia. Nyt rohkaistaan muitakin asettumaan heidän rinnalleen.

Vanhauskoiset järjestöt sanovat, että he noudattavat vuoden 1986 naispappeuspäätöstä (johon he paperin tulkinnassaan katsovat kuuluvan myös ponnen), silloin kun he järjestävät yhteisiä tilaisuuksia seurakuntien kanssa. Yhteisiä tilaisuuksia ei tietystikään vanhauskoiset järjestöt järjestä sellaisissa seurakunnissa, joissa kirkkoherra ei tahdo seurata piispojen kehoitusta "syrjinnän" lopettamisesta. Kuitenkin näissäkin seurakunnissa on mahdollista kirkkoneuvoston luvalla saada käyttää kirkkotiloja ehtoollistilaisuuksiin (sillä ehtoollisa saadaan järjestää kirkkotiloissa ja niissä saavat palvella kirkossa vihityt papit, vaikka he eivät olisi virassa juuri siinä seurakunnassa).

Paperi ei ole teologinen asiakirja, sitä ei ole hyväksytty kirkolliskokouksessa asiaan kuuluvalla menettelyllä. Sen ongelma on toimivaltaongelma. Sen tähden se ei ole ketään sitova tulkinta kirkolliskokouksen synnyttämään naispappeusongelmaan - yhtä vähän kuin on ns. piispojen heikka-paperilla. Ainoastaan kirkolliskokous voi ratkaista kysymyksen lopullisella tavalla. Naispappeusongelman juridiseen tai teologiseen ongelmaan paperi ei tuo mitään uutta.

Paperin laatijat eivät ole oikeutettuja tulkitsemaan paperia ohi Raamatun ja tunnustuksen. Näin asian näki eräs keskeinen vanhauskoinen asiakirjan laatija, jota tapasin Helsingissä asiakirja tultua julkisuuteen. Se ei myöskään syrjäytä pontta, kuten toinen paperin kirjoittaja on lausunut. Juridistista syistä avulla järjestö tai piispat eivät voi eivätkä saa irrota kirkkolain ensimmäisen pykälä osoittamasta opista (Raamattu ja tunnustus)tämän paperin nojalla. Tämä paperi osoittaa lähinnä sen, että ongelma on vielä olemassa ja että piispat ovat julkisesti sitä mieltä, että vanhauskoisille saa luovuttaa kirkkotiloja ehtoolliskäyttöön.

By the way. 16.3. julkaistaan kirkon homo-mietintö.

Ei kommentteja: