maanantai 15. maaliskuuta 2010

Vänbrev 2 / 2010

Högtidernas betydelse

Vi lever mitt i fastetiden och livet i Finland är lika häktiskt och brådskande som när som helst annars. Till alllycka har vi ännu stilla veckan framför oss. Då har vi verkligen möjlighet att stilla våra liv och tankar inför kristenhetens största högtid.

Kristna har under alla tider högaktat påsktiden genom att stilla sig inför högtiden. I dagens samhälle har påsktiden gjorts till en semestertid, som affärsmän dragit nytta av. När Jesus på sin tid drev ut penningväktare och marknadsmän ur templet, så på samma sätt har “penningväktare” kört ut påskens kors och den uppståndne Herren. Vi har liksom kommit till begynnelsen.

Den kristna årskalendern följer vår Herres frälsningshistoria. Varje år går den igenom frälsningsgärningarna i ordningsföljd. På detta sätt har kalendern påmint och lärt människor i alla tider om den frälsning, på vilken hela den kristna tillvaron grundar sig på. Genom att följa kyrkoåret och förberedda sig inför dess högtider, så kan den enskilde kristne “evangelisera” för sin närmaste bekantskapskrets. Genom att följa kyrkoåret i “troslivet” blir man stryrkt till sin tro. Vi kan liksom leva ut de mest centrala händelserna.

Kanske någon säger, att kyrkoåret är något som någon människa uppfunnit. Det är sant. men varje högtid grundar sig på Guds speciella frälsningsgärning i Jesu liv. Gud finns bakom dem. Vi skall komma ihåg att Gud själv befallde det gamla Israel att hålla sina högtider varje år. Varje israelit skulle vandra till Jerusalem tre gånger om året. Högtidernas betydelse var att “påminna” om Guds frälsningsgärningar, friheten från Egypten och innehav av det utlovade landet. Gud själv känner sina barn och vet hurudana han skapat oss. Vi behöver bli påminda, få repetition och uppmaningar till vår tro. På detta sätt har den gode Guden skapat oss.

Den andra betydelsen för högtider är att sammanbinda de kristna socialt. Social gemenskap är viktigt för oss människor. Så sant är det ordspråk som man ibland får höra, “berätta du med vilka människor du umgås, så skall jag berätta hurudan människa du är”. Som kristna har vi blivit skapade för varandra.

Den kristna gemenskapen är tvådelad. Å andra sidan tar den fram viktigheten av att samlas tillsammans. Men i första hand är den Guds givna “sakramentala” gåva. Kristi sanna kropp och blods ätande gör oss “delaktiga” av Kristus. Den förenar oss med Kristus och stärker gemenskapen med det sanna vinträdet. Grenen får i första hand sin grundande betydelse genom att höra till stammen. Som gåva skänks “gemenskap” när vi hör till samma stam. “Jag är vinträdet, i ären grenarna; den som förbliver i mig och jag i honom, han bär mycken frukt, ty mig förutan kunnen i intet göra.”(Joh. 15.5)

Som kristna krävs det skicklighet att kunna urskilja högtider i dagens samhälle. Visst urskiljer du dessa och lär dem till dina barn. Endast på detta sätt lär sig barnen att fira kristna högtider.

Vesa Pöyhtäri


Mitt arbete så här vintertid har haft tyngdpunkten i Uleåborg och missonsfältet i Ryssland. Jag har nu denna vinter gjort två resor till Ryssland. Den tredje resan, till Jaama, gör jag i april. Förutom dessa har jag blivit kallad att hålla möten på veckosluten i olika församlingar. (Just nu när jag skriver detta sitter jag på tåget på väg till Helsingfors, där har frebe ordnat möte på lördagkväll och på söndag nattvardsgudstjänst).

Förutom att jag fungerar som resepredikant så hör till min uppgift att även göra Bibelmaterial med AV-teknik. Detta arbete tar min tid på vardagarna från morgon till kväll. Jag håller katekes skola på internet, där kan deltagarna studera självständigt genom att se på PDF- dia bilder och läsa om ämnet. Jag håller också blogg, genom vilken jag undervisar och förmedlar om nyheter. Jag har även förnyat Data-katekesen, som finns på CD-skiva. Undervisningarna är där i diabildsform.


Saarna Kartta

Tillsammans med Tapani Vähäkangas har jag börjat utgiva ett litet häfte som heter Saarna kartta som är till speciellt för predikanter. Tapani är säkert känd för er från Frebe bönehus och före detta Pohjolan Joulu redaktör. Sarna kartta är ett häfte, där vi går igenom den kommande månadens evangelietexter med hjälp av pålitliga bibliska och lutherska förklaringar. Den skickas till predikanterna. Som email kan den skickas till alla intresserade. Om du vill bekanta dig med häftet så kan du skicka mig din email address. (vpoyhtari@hotmail.com)

Varje Saarna kartta har sitt tema. Februari nummers ämne var Bibeln, Mars nummer behandlar Gudstjänsten. April nummret är ännu öppen. Du kan även önska någon tema du anser är viktig.

Ber speciellt om förböner för denna nya arbetsmetod. Vi vill genom detta tjäna denna kristenhet med Guds ord och den gamla kristendomens skatter, som Gud har bevarat till oss ända till denna dag.

Förbönsämnen:

-För rauhansana-rörelsen, att evangeliet får sin frihet, att gemenskapen till Kristus stärks, och ett liv efter hans ord skulle allt mera vinna rum i bland oss genom bättring och tro.
-God gemenskap med bibeltrogna väckelserörelser
-För vår kyrka, att den skulle bli frigjord från obibliska filosofier
-För den Ingermanländska kyrkan och det arbete vi gör tillsammans med den
-För Estlands kyrka och sammarbetet med den
-För Saarna-Kartta


___________________________________________________
Om ekonomi
Medlemmarna i stödgruppen är nu ca. 200. Vårt syfte är att få ihop 4000-5000 euro i månad. Då lämnas även pengar för verksamheten. Arbetarens socialavgifterna är så höga i Finland att en stor del av lönen går till pensionsavgifter och annat nödvändigt.
På vilket sätt kan jag understöda?
Om det är möjligt kan du ge ditt bidrag före den 15. dagen varje månad. Storleken på bidraget bestämmer du själv.
Konto: LFF rf. / Vesa Pöyhtäri stödgrupp
Kontonr. 106530-223499 Referens: 13

Låt banken sköta ditt månadsbidrag - gör en betalningsförbindelse
Banken betalar automatiskt från ditt konto den överenskomna månads summan. Du kan antingen göra det genom internetbanken eller gå personligen till ditt bank-kontor och visa det här brevet med kontouppgifterna.
Vesas stödgrupp

Ei kommentteja: