tiistai 26. tammikuuta 2010

Vänbrev 1 / 2010

Vänbrev 1/2010


Kristus är försoningsoffret

I kyrkoåret närmar vi oss fastetiden, som avslutas med syndaoffer och uppståndelse. Johannes dödaren visade på Jesus Kristus och sade: "Se Guds lamm, som tar bort världens synder"

Kristus som försoningsoffer hörde till den gamla testamentliga tempel Gudstjänsten. På den stora försoningsdagen gick en av de översteprästerna in till det allra heligast, han satte sina händer på ett offerdjur, och bekände folkets synder. Sedan skickades djuret ut i ödemarken för att förgöras.

Ett annat exempel av syndautgjutelse kan vi se när Abraham offrade sin son på Moria berg. Om detta predikade broder Karl-Göran i Karleby på nyårshelgen. Abraham hade redan i sitt sinne bestämt sig för att offra sin son, det var bara Guds nya befallning som förhindrade honom. Han sade till sina tjänare, att jag och Isak går för att tjäna Herren "sedan återvänder vi till er" (1 Mos. 22.) Enligt Hebrerbrevet Gjorde Abraham detta för att han trodde att Gud även kan väcka upp en människa ur stoftet. På så sätt hade även Abraham som levde i tiden före kristus- en tro på uppståndelsen- han trodde på kroppens uppståndelse. Abrahams ord till sin son förutspådde att samma händelse skulle upprepas. " Gud skall själv utse ett lamm till offer, min son". Han lovade ett lamm, och Johannes kallar honom för Guds lamm. Moria berg blev platsen för det första templet och sedan för senare tempel. Platsen valde inte David eller Salomo, utan Herren själv: Platsen blev vald därför att på den platsen uppenbarade sig Herren för David (2 Krön 3:1) På detta sätt kom Herren på förhand till sin egen offerplats och bestämde den för framtiden.

Teologin om Guds lamm är nerskrivet till oss genom Johannes. I uppenbarelseboken skriver Johannes om sin himmelska syn, hur han såg liksom ett slaktat lamm, som gick fram till faderns tron och öppnade en bokrulle. Med den på följd att de äldste troligtvis någon församlingsherde som fått flytta till härligheten (24) knäböjde framför honom och frambar samma sak, som de predikat i sina församlingar och som varit ädelstenen i deras predikningar: " Du är värdig att taga bokrullen och att bryta dess insegel, ty du har blivit slaktad, och med dit blod har du åt Gud köpt människor av alla stammar och tungomål och folk och folkslag och gjort dem åt vår Gud till ett kungadöme och till präster, och de skola regera på jorden" (Upp 5.9-10)

Vi får alla vara Guds präster i Kristus- För varandra!

Kristus har gett oss försoningen för hans blod skull. Påsken får vi fira med ett tryggt sinne, synderna är förlåtna, syndaoffret har tagit dem upp sig och burit dem på korsetsträd till ödemarken. Så långt är synda anklagelserna bortflyttade ifrån oss, så att de inte längre kan anklaga oss. Han uppstod från döden och började ett evigt liv i sig själv. Vi får vara fria Gud barn, till att tjäna varandra, älska varandra och till att göra goda gärningar. Det här är Kristi prästerskap i alla tider och alla stunder.

Gudsfrid

VESA PÖYHTÄRI


Glimtar från arbetet

Hösten gick snabbt och kalendern var full med arbetsuppgifter. Till all lycka fick jag vara hemma under Julhelgen och vila. På hösten besökte jag Jakobstads trakten mer än någonsin. Det var roligt att besöka församlingarna och tjäna med ordet. Det andra området som jag tjänat mycket är Uleåborg. Här har vi regelbundet möten på söndagarna där jag tjänar när min tur är. Missionsmöten och ungdomssamlingar är också regelbundna. Olika kristna föreningar som har ungdomsarbete har även kallat mig. Jag tycker det är fint att se ungdomar som tar sin tro på allvar ur olika rörelser. Gud har välsignat ungdomsarbetet så, att det inte är här en lätt anda fastän det är roligt och ungdomligt. Vårens kalender håller också på att fyllas- b.la. tre resor till Ryssland är på kommande!

Om gudstjänster

Gudstjänster förrättar jag ganska regelbundet. Även nu när jag skriver detta brev sitter jag i bussen på väg till Jyväskylä för att hålla ungdomssamling och en gammaltroende gudstjänst i Luther kyrkan i Jyväskylä (SLEY). Dom har där egen kyrka och gudstjänstgemenskap. Det är kyrkans arbete och konkurrerar endast positivt med kyrkans egna gudstjänster. Enligt mig borde vi även inom rauhansanalaisuus ta vårt ansvar och börja diskutera om gammaltroende gudstjänster. På samma sätt som även andra inomkyrkliga väckelserörelser gör. Jag har skrivit om gudstjänstgemenskaper i min blog.

Guds ord är kär för oss, därför vill vi följa det och fira gudstjänster och möten. Vi önskar att få leva som kristna fritt i vår kyrka. Genom att hålla fast vid ordet både i tro och i leverne älskar vi vår Herre o hjälper också den evangliska lutherska kyrkan på bästa sätt.

______________________________________________________________________

Talousasiaa
Kannatusrenkaan jäseniä on edelleen se n. 200. Lopullinen tavoitteemme on n. 250 jäsentä. Taloudellinen tavoitteemme on 4000-5000 euroa kuukaudessa, jolloin varaa jää myös toimintaan. Työntekijän sosiaalimaksut ovat Suomessa niin suuria, että iso osa palkasta menee valtiolle eläkemaksuihin ja muuhun tarpeelliseen.
Milloin ja miten voin lahjoittaa?
Jos mahdollista, voit suorittaa maksun ennen jokaisen kuukauden 15. päivää. Lahjoituksen suuruuden päätät itse.
Tili: Maksun saaja: LFF rf. / Pöyhtärin tukiryhmä
Tilinro. 106530-223499 Viite: 13
Anna pankin hoitaa kuukausimaksusi— tee maksusopimus
Pankki maksaa automaattisesti tililtäsi sopimasi kuukausimaksun verran, kun nettipankissa rastitat tarpeellisen vaihtoehdon, tai kävelet pankkiin ja sanot ”Tämän verran kuukausittain tälle tilille” ja näytät tämän kirjeen.
Vesan tukiryhmä

Ei kommentteja: