keskiviikko 12. marraskuuta 2008

Vänbrev 3/2008

Resen eder upp och upplyften edra huvuden

Kyrkoårets slut
Kyrkoårets texter talar till oss om de sista tidens händelser inför Jesu ankomst. Bibel teksterna talar om förföljelser, ångest och prövningar. Jesus vill ändå uppmana oss till att stå upp, ”Men när detta begynner ske, då mån i resa eder upp och upplyfta edra huvuden, ty då nalkas eder förlossning.” Lukas. 21:28.

Vetenskapsmännen har bedömt att följden av växthuseffekten är, stormar och värmeböljor som tilltar. Havsytan stiger med 1-3 meter, ifall polarisen smälter och miljoner människor mister sina hem och blir hungrande flyktingar…

Detta är bekymrande nyheter. Vem av oss blir inte bekymrad av att läsa sådant? Å andra sidan, allt detta är förutsagt redan tidigare. Vår Herre Kristus talade redan till sina lärjungar om tillspetsade naturförhållanden som ett av de sista tidernas tecken före hans tillkommelse. Inför hans tillkommelse upplever vi som kristna inte enbart förföljelse för Guds ords skull, utan hela mänskligheten lider av de förändringar som sker med naturförhållanden.

Som kristna behöver vi inte underkasta oss för förföljelser och rädsla. Själafienden försöker trycka ner våra modighet och frihet, han vill att vi inte längre predikar bättring och syndernas förlåtelse i Kristus till alla folkslag. Herrens svar till oss är när rädsla och förföljelser tilltar: ”Resen eder upp och upplyften edra huvuden!” Åt rädslan ges inte rum. Gud är allsmäktig, hans är naturförhållanden, i hans hand är jordens makter, han uppmuntrar och stöder församlingen även under de sista striderna. Vår uppgift är att predika Kristus i offentligheten, på gatorna i bönhus och kyrkor. Vi uppmuntrar människor till bättring, att upphöra med sina onda gärningar och tro på Kristus.

Den sista fienden
November är ”dödens månad”. Naturen runt omkring oss dör, löven faller från träden och sjöarna fryser. Naturen går in i dödssömnen för att sedan vakna när vårsolen skiner. Då strömmar bäckarna igen, fåglarna sjunger, buskarna och träden blir gröna.

Jesu svar till Petrus angående församlingen var att ”helvetetsportar övervinner inte den” Inför döden kan vi uppmuntra oss själva, med att döden och dödsriket är fiender som Jesus övervunnit. Han blev begraven, han predikade för de andar, som höllos i fängelse, och steg upp till härligheten. Jordisk ångest är inte den största prövningen. Döden är den sista fienden. Men även över den har Jesus segrat. Han säger i uppenbarelseboken: ”Jag var död, men se, jag lever i evigheternas evigheter och har nycklarna till döden och dödsriket.” Upp. 1:18.

Vi har följt våra kära över dödsgränsen. Avskedets stund har kommit. För en kristen människa som dör finns återseendets hopp kvar i alla sånger och tal. Vi säger inte ”farväl” utan ”på återseende”. En gång skall vi få se våra kära trosvänner på evighetens strand i bättre väder.

Kära vän, håll ut i tron till slutet. Be att Herren Jesus skulle leda dig ända fram till det himmelska hemmet. I prövningar uppmuntra dig själv med samma ord som Martti Luther höll för ett viktig Guds löfte, ”Herren är min klippa”. I oss själva är vi enbart svaga och stapplande kristna, men vi sätter inte vår kraft och trygghet uppå oss själva, utan som svaga troende flyr vi till den starka klippan i trygghet. Kristus är vår klippa, han fullgjorde lagen, skaffade åt oss rättfärdighet och försonade våra synder på Golgata kors. Även i denna stund lämnar vi att tro oss ”pahoina pyhiksi” – rättfärdiga i Jesu namns och blods skydd.

Önskar dig evangeliets vän ett välsignat slut av kyrkoåret!

Gudsfrid! Vesa Pöyhtäri

Några glimtar från mina resor

-Lägret för de äldre barnen hölls förra veckoslutet i Himango Ruona. Himango församling och –Rauhan sana var med och hjälpte till. På lägret var det fyra pappor och 11 barn. Som hjälp hade jag ungdomsledaren Markus Lindell från Himango församling. Som köksor fungerade Anne Kivelä och Leena Annala. Temat för lägret var Skapelsen. För barnen är skapelsen bekant från skolans undervisning och vi ville på detta sätt stöda deras skapelse tro. Gud har skapat allt detta, Naturen predikar om Herrens gärningar. Barnen hade också svåra frågor om bland annat dinosaurier, om människans utveckling från apor osv. Vi kunde konstatera, att bevismaterialet berättar att t.ex. djurvärldens huvudgrupper har existerat alla på samma gång. Leena Annala gick med barnen på en naturstig och diskuterade med barnen om dagens ämne. Enligt Leena hade barnen fina frågor. Vi konstaterade gemensamt att behov finns för sådant arbete.

-Inom Oulun Rauhan sana har jag fortsatt Risto Jämsäs arbete i missionsgruppen. Gruppen samlas varannan onsdag. Vi stickar sockor till julklappar åt Inju barnhem i Estland och kaffekollekten går till Lyrs/Estlands arbete. På samma gång går vi igenom barndomens lärobok lilla katekesen. Jag har lite förklarat ifrån den och sedan har vi diskuterat. I januari kommer även andra predikanter med till katekesundervisning.

-Den 11 oktober var en speciell högtidsdag. Då invigdes Rautios prästparks bönehus. Kyrkoherde Junttila invigde och jag hjälpte till. Kullervo Niemilä höll en historik om Rautio bönhus. LFF och flera bönehus hade sänt ut sina representanter med gåvor till Herrens hus. Speciellt lämnade i mitt minne Kalajokis trosvänner gåva en oljemålning av L.L. Laestadius. LFF s gåva ”predikarens rumstavla” som finns i den gamla psalmboken var också tilltalande.

Böneämnen:

Gudsbarns inbördes kärlek och enhet
Toukomettinens höstmöte inkommande helg
LFF:s arbete
LYRS:s arbete
Ett tackämne lägret i Himango (vi kommer även ihåg pojken som skadade sin fot)
Merjärvi gudstjänst och möte inkommande helg
Rovaniemi studerandes kväll och söndagsmöte på domsöndagen
Kiiminki möte den 1 advent
Estlands resa i december
Oulu missionsgruppen och katekesundervisningen
Bokprojektet ”Kristus i gamla testamentet”
Vårens tillfällen

Angående missionsringen
För tillfället har ringen ca.195 medlemmar. Målet är 250 personer. Om du har vänner och bekanta, som söker förböns- och stödobjekt , så berätta om denna verksamhet med LFF. Till stödkontot har det kommit regelbundet så mycket pengar att verksamheten är möjlig. Med bilens ringar och tågets vagnar har detta evangeliearbete nu pågott i tre månader. För mig är detta Guds ledning och en stor nåd.

Tukitili:
LFF ry./Vesa Pöyhtärin tukiryhmä
106530-223499
viite 13

Yhteystiedot:
Vesa Pöyhtäri, vpoyhtari@hotmail.com, blogi: www.vesapoyhtari.blogspot.com
Raitalantie 3, 90650 Oulu

Ei kommentteja: