torstai 16. syyskuuta 2010

Vänbrev 4/2010

Att leva av evangeliet
Hösten är den tiden på året när skolorna börjar. Många första klassister har börjat sin långa skolgång. I nio år är man skolpliktig och sedan börjar yrkesskolan eller någon allmänbildande utbildning med sikte på något yrke eller universitet.

I nio år har man skolplikt. Under den tiden måste man lydigt gå till skolan varje morgon, fastän hur trött man än är. Man är skyldig att gå. Eleven kan ändå lämna hem och ta det lugnt - åtminstone en tid. Men efter en tid söker myndigheterna upp eleven och man måste fortsätta skolgången.

Guds dömande lag är lika som skolpliktens tid. Lagens skola kan ingen människa undkomma. Guds heliga vilja är uppenbarade för människan genom de tio bud orden. Den lagen är helig, rättfärdig och god. Den är given av Gud, Moses var endast en förmedlare i tjänare uppgiften.

Gud har givit sin lag för att hjälpa oss människor. Därför är lagen verkligen god. Den hjälper den enskilda människan däri att den häjdar ogärningsmannen att råna dig eller göra något annat ont mot dig. Eller att du eller jag gör något ont mot någon av våra medmänniskor. Den ger även råd till ett gudaktigt liv. Men det finns en sak som den inte ger. Frälsningen förmedlas inte genom lagen. Om lagens uppfyllande blandas ihop med frälsningen, så blir lagen för den människan till döds. Lagen dödar och för till ovisshet, frälsningen flyr allt längre bort, om människan försöker finna den genom lagen.

När vi kommit i ovisshet tvingar oss lagen att fly till Kristus. Kristus är den enda fristaden. Det finns inget annat ställe där lagens udd är bruten och hotad än hos Kristus. Varför? Därför att alla andra tillflyktsorter är antingen hedningsreligioner eller de ogudaktiga människors vishet. Där kan lagen döda utan hinder. Men Kristus är själve lagens givare, han har själv utarbetat dess krav och redan i himlen get den sin uppgift. Men Kristus kom själv ner, tog en människas skepnad, under sin egna rättfärdiga lag (Gal. 4:4-5). Han uppfyllde den fullkomligt och tog på sig vårt straff. Guds Sons blod rann för att fria dig och mig undan Guds dömande lag i evigheten.

Evangeliets skola är helt annorlunda än lagens skola. I evangeliet finns inga tvång. Där finns inga förtjänster. Där finns inga uppgiftsregister - “gör så, så får du leva”. I evangelie skolan tjänar Gud själv sina elever. Han ger bättringens nåd, han ger trons nåd, han har gett åt sin församling ordet och sakramenten, genom vilka han vill förmedla oss sina goda gåvor. I evangelie skolan söker vi inte förtjänster på så sätt, att när vi förtjänt något, försökt åtminstone lite, så kommer Gud och gör resten. Det skulle vara lagens skola. I det nya förbundet finns det nya principer.

Vår uppgift i denna skola är förundrarens del. Med tacksamhet får vi ta emot Guds gåvor och förundras, att så här stora syndare har han kommit för att frälsa. En sådan förundran ger oss kraft. Den tänder tacksägelse emot Gud. Paradisets del kommer till vår lott redan här på Jorden. Och sedan sker det ett under. Precis som i smyg, vi märker det inte ens själv. Vi lever av evangeliet, och på samma gång lyssnar vi med glädje till de tio Gudsbudorden, och nu är de inte längre endast en hotande fara, utan en kär väns vilja. Vi börjar uppfylla dess krav, genom att göra gott och tjäna våra medmänniskor. Vi märker det inte själv, vi håller oss själva som omöjliga och svaga kristna, men som i smyg gör Guds handlingar genom oss, som är “gjorda i Kristus” Inte längre genom lagen utan i Kristus, i frihet, glädje och frid.

Alla synder är förlåten. Det finns inget bättre! Då har man tid för de nödställda som finns runt omkring oss.

Guds frid! Vesa Pöyhtäri

Höstens uppgifter:
I slutet av augusti såg det ut som att det blir en lugn höst. Men som ett svar på tanken började telefonen ringa och kalendern fylldes på en kort tid. Måste än en gång förundra mig över Guds ledning!

Missionsresor på hösten: Två till Estland och två till Ryssland, Jaama
Besök i församlingar och bönehus
Predikokartan (saarnakartta)
Rauahan Sana tidningens skrivelser om urkyrkan
Ungdomskvällar
Missionsgruppen-kvällar
Katekesarbetet
Undervisningsmaterial till internet

Förbönslista:
För evl-kyrkan
För Rauhan sana och Rauhan sana tidningen
För Höstens missions resor
För barnen och ungdomarna
För hemmen och den kristna fostran
För ett förlåtande sinne emellan alla människor
För ungdomarna i Toukomettinens bönehus

Nyttiga länkar:
www.lff.fi ,
www.lyrs.fi.
www.vesapoyhtari/blogspot.com
Katekismuskoulu ja raamattuopetusta:
suomeksi www.slideshare.net/vpoyhtari
ruotsiksi www.slideshare.net/rogeruspetri
www.teolinst.fi
www.sley.fi/luther-koulu , http://www.sley.fi/node/3798
Raamattuhakuohjelmat: www.raamattu.uskonkirjat.net, www.biblegateway.com
kirkkohistoriaa: www.ccel.org/fathers.html
www.iclnet.org/pub/resources/text/wittenberg/wittenberg-home.html
luterilainen teologinen sanakirja: www.lcms.org/ca/www/cyclopedia/02/
Teinosen teologinen sanakirja: www.helsinki.fi/teol/pro/sanakirja/Prima.pdf

Ei kommentteja: