maanantai 6. joulukuuta 2010

Vänbrev: Julhälsning


“Meidän täytyy sekä lukea että pohtia kertomusta Jeesuksen syntymästä. Jos mietiskelymme ei yllä sydämeen asti, emme tajua sen suloisuutta emmekä ymmärrä, millaisen lohdutuksen tämä mietiskely ihmiskunnalle tuottaa. Sydämemme ei naura eikä iloitse. Niin kuin kastepisarat eivät ulotu maan pintaa syvemmälle, ei pelkkä mietiskelykään rauhoita sydäntä. Jumalan ylenpalttinen hyvyys kohtaa meidät tässä syntymäkertomuksessa niin runsaana, että jos sen ymmärtäisimme ja loppuun asti tajuaisimme, me puhkeaisimme ehtymättömää iloon. Tämän vuoksi pyhä Bernhard selitti, että tässä on kolme ihmettä: että Jumala on tässä lapsessa tullut ihmiseksi, että äiti on neitsyt, että Maria pystyi sydämessään uskomaan, että tämä salaisuus täyttyisi hänessä. Viimeksi mainittu ihme ei ole vähäisin näistä kolmesta. Neitseestä syntyminen on Jumalalle pikkuseikka; suurempi ihme on, että Jumala tulee ihmiseksi. Hämmästyttävintä kaikessa on kuitenkin tämän nuoren naisen osalle tullut tieto, että kaikkien neitojen joukosta juuri hänet eikä kukaan muu oli valittu tulemaan Jumalan äidiksi. Hän kysyikin enkeliltä: "Kuinka tämä voi tapahtua?", ja enkeli vastasi: "Maria, sinä kysyit minulta selaista, mihin en pysty vastaamaan, mutta Pyhä Henki tulee sinun päällesi ja Korkeimman voima varjoaa sinut, niin että et itse tiedä, miten se tapahtuu." Jos Maria ei olisi uskonut, ei ihmettä olisi voinut tapahtua. Hän piti kiinni enkelin sanasta, koska hänestä oli tullut uusi luomus. Sillä tavoin tulee meidänkin muuttua ja uudistua sydämessämme päivästä toiseen. Muuten Kristus on syntynyt turhaan. Näin sanoo profeetta: "Lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu" (Jes. 9:6). Tämä on meille vaikein kohta, ei niinkään se, että hän on neitsyestä syntynyt ja Jumalan poika, vaan se, että tämä Jumalan Poika kuuluu meillekin. Siinä meidän uskomme joutuu koetukselle. Mutta se joka niin tuntee, on muuttunut toiseksi. On todella ihmeellistä meidän silmissämme, että Jumala asetti pienen lapsen neitsyen syliin ja että koko meidän pelastuksemme on hänen varassaan. Ja tämä lapsi kuuluu koko ihmiskunnalle. Jumala ravitsee koko maailman tämän pienokaisen välityksellä, joka imee Marian rintaa. Tässä meidän tulee harjaantua joka päivä: muuttua Kristukseksi ja tulla ravituksi niin kuin hän. Silloin sydän täyttyy ilosta ja pystyy vahvana ja luottavaisena vastustamaan kaikkia hyökkäyksiä.”
Roland Bainton: Joulukirja. Martti Lutherin ajatuksia joulun sanomasta


Några glimtar från mitt arbete:

Från augustis slut och två månader framåt var jag nästan varje söndag borta från Uleåborg. Det kändes att jag hade för mycket resor. Därför beslöt jag att lite minska på resorna och lämnade också några “överlopps” resor bort. Resten av hösten har därför varit lite lugnare, fastän ännu har jag många resor.

I början av december kändes det att även Gud satte gränser för mitt resande. Det var frågan om höstens tredje resa till före detta Sovjetunionen. Vid tullen konstaterade funktionären “att ert visum är inte i skick”. Blev förvånad för vi hade ansökt om visum och även fått det. Men visumet var fel skrivet. Ingenting hjälpte. Jag fick skuts med med en man från Lappenranta till tågstationen, Där köpte jag biljett och hade en minut på mig att hinna till tåget som körde mot Tikkurila, och sedan nattåget till Uleåborg. Allt var planerat.

Nästa vår kommer jag att tillbringa mera av min tid i Uleåborgstrakten. Visst kommer jag även ännu att resa och hålla möten och Gudstjänster. Orsaken till detta är att mina arbetsuppgifter till en del kommer att ändra från och med i början av 2011. Jag har fått till uppgift att sköta LFF;s Rysslands missions sekreterar arbetet. Det blir mycket att sitta vid telefonen och även samtala genom skype. Kommer b.la. annat att ordna predikantresor 6 gånger i året till västra-Ingermanland, samt hålla kontakt till myndigheterna. Jag kommer även att delta i resorna. Jag har uppskattat att detta kommer att ta ungefär 20% av min arbetstid. Som mest kanske 50% av min arbetstid men detta är i Guds hand. Jag ber om förböner av er för denna uppgift, att Guds ords lag och evangeliums predikan skulle få ljuda även genom denna väckelserörelse i Ryssland och Ingermanlands kyrkor.

I Uleåborg fortsätter missionsgruppen att samlas varannan vecka. Nu samlas vi varannan torsdag och studerande samlas även torsdagarna varannan vecka kl. 18.00 i Toukomettinen. I Januari blir vi klara med katekesen och fortsätter med Jesu liknelser. Unga och barnfamiljerna kan även komma med i Jesu liknelsers förunderliga värld, som även är aktuella i vår tid. På kvällarna diskuterar vi mycket och söker i Bibeln. Undersöker Israels och mindra-Aasiens kartor och sjunger. Vi börjar alltid med kaffeservering. Vi kommer att även försöka hitta på program för barnen.

Guds frid och julglädje till er alla.
Jag tackar Gud för de gemensamma åren i evangeliets arbete. Må Gud ge sin välsignelse för det kommande året.

Vesa Pöyhtäri
LFF


___________________________________________________________
Om ekonomi
Medlemmarna i stödgruppen är nu ca. 200. Vårt syfte är att få ihop 4000-5000 euro i månad. Då lämnas även pengar för verksamheten. Arbetarens socialavgifterna är så höga i Finland att en stor del av lönen går till pensionsavgifter och annat nödvändigt.

På vilket sätt kan jag understöda?
Om det är möjligt kan du ge ditt bidrag före den 15. dagen varje månad. Storleken på bidraget bestämmer du själv.
Konto: LFF rf. / Vesa Pöyhtäri stödgrupp
Kontonr. 106530-223499 Referens: 13

Låt banken sköta ditt månadsbidrag - gör en betalningsförbindelse
Banken betalar automatiskt från ditt konto den överenskomna månads summan. Du kan antingen göra det genom internetbanken eller gå personligen till ditt bank-kontor och visa det här brevet med kontouppgifterna.
Vesas stödgrupp

Ei kommentteja: