keskiviikko 9. maaliskuuta 2011

Vänbrev 1/ 2011

Gören bättring och tro evangeliet

Det är alltid glädjande att höra nyheter om hur Guds ord går framåt. I Guds ord finns det en sådan kraft, att det väcker människan i hennes tillstånd. Det vänder en människa bort i från satans välde tillbaka till Gud. Människan får sina synder förlåtna och frid med Gud. Denna händelse är så stor att även änglarna i himmelen gläds.

Även för kristna är det bra att märka att Gud gör hela tiden sitt arbete. Gud verkar inte endast vid stora händelser, utan ännu mera i vanliga småa möten med människor i vardagen, där man får föra till sina närmaste, grannarna och arbetskamraterna Guds ord. Ordet är alltid hälsosamt, om det då är Guds lag, som visar synden för oss, eller evangeliet som ger oss syndernas förlåtelse. Orden kan berätta om Guds gärningar eller om Guds ledning, bestraffning för synden, eller undervisning om Guds vilja med våra liv. Ändå får det aldrig lämna vid detta. Människan måste få veta att hon kan få sina synder förlåtna och kan återvända till dopets nådeförbund. Gud har försonat på golgata kors genom sin son alla människor synder. Därför finns det alltid evangelium efter Guds lag. När vi så gör är vi i Apostlarnas fotspår. Vi predikar tillsammans med dem, “Gören bättring och tro evangelium”.

Här följer en skrivelse som jag publicerade i februaris Saarna kartta.

Bättringspredikan som församlingens uppgift
“Fallit”, “återvända”, Bättring”. Med dessa Bi- belns grund termer öppnade reformatörena artikeln om bättring i bekännelseskrifterna. Artikeln om bättring anknyts till en sådan situation, där en döpt kristen har övergett sin tro och begett sig ut i världen. Artikeln behandlar inte frågan om den kristnes dagliga bättring.

Orden berättar om den förändring som skett i människans liv. Någonting har förändrats, när männniskan har “fallit”. En grundlig förändring blir det också när människan gör “bättring” och “återvänder” till församlingen och Kristi gemenskap.
När en människa “faller” överger hon sin tro på Kristus. Genom att överge sin sin tro blir följderna också att människan överger sin förs- amlings gemenskap. En människa som lever i uppenbara synder, utan att ångra dem, lever inte i Kristi kropp. Denna åtskillnad från församlingen har skett på samma gång som en himmelsk dom, när människan övergett sin tro. Gud ser till hjärtat och känner våra tankar. Han endast har domen.
De som lever i uppenbara synder har även avskillts från församlingen. De kallas inte till natt- varden. Åt dem predikas bättring och de uppmanas att återvända till Kristi gemenskap. Gud dömer den männniska som lever i hemliga synder.
Bättringspredikan är ett arbete, där den heliga anden arbetar i människohjärtat. Därför får man inte nervärdera bättringspredikan eller bestämma det som b-klass predikanters uppgift. Kristus var en bättingspredikant och den heliga anden är en bättringspredikant (Joh. 16:8-11).

När en syndare återvänder är det glädje i him- len och på jorden. En ångrande syndare vill återvända, fastän vägen kan vara lång. Lång kan den vara förrän människan ödmjukar sig. Men Gud springer emot den förlorade sonen och om- sluter denne i sin famn. Han anklagar inte. För den människa som återvänder och gör bättring bör syndavlösning predikas och omfamnas in i församlings gemenskapen. Hon blir påklädd Kristi rättfärdighets festskrud
Evangeliet predikas, till trons födelse. Bättring är inte enbart ånger och återvändelse, utan dess frälsande betydelse uppfylls, när tron och tillit mot den nådiga Guden föds i hjärtat.

Glimtar från famile-livet och mitt arbete

Vi blev välsignade med en en himmelsk gåva när vi på vändagen den 14.2 fick en liten flicka. Flickan blev född med kejsarsnitt. Hon hade ryggmärgsbrock och blev opererad den 15.2. Nu är båda hemma.

För de andra barnen går det bra. Varje morgon är det fem barn som reser med bussen till skolan. Pojkarna har spelat ischokey på skolgården hela vintern fastän det varit kallt. Stora flickorna har vuxit och kamratskretsen blivit vidare. Vi får be att barnen skulle få ha kristna vänner. Små flickorna är ännu nöjda att leka tillsammans.

Har planerat mitt arbete med en sådan ändring för våren, Kommer att resa till endel, men försöker att röra mig mera i Uleåborgsområdet samt göra undervisningsmaterial. Min plan har lyckats till den del att i mars har jag haft pappa ledigt och kommer endast att då göra tre resor. I Uleåborg håller jag alltfort missionsgruppen och ungdomskvällar som är Uleåborgs Rauhansanas verksamhet. Arbetet har varit intressant och inspirerande. Har även predikotur i bönhuset i Uleåborg (koulukatu 10)

Som undervisningsmaterial publicerar jag Saarna kartta, som är närmast riktade för präster och predikanter. (mottagare är över hundra) I den går jag igenom den kommande månadens evangelietexter och en repetition av den kristnaläran samt kyrkohistoria. Vi bekantar oss även med aktuella kristna frågor som samhället lyfter fram. (Om du vill ha Saarna kartta i PDF formatet så kan du skicka mig din email address)

I april och maj kommer jag att besöka Ryssland. I april kommer Ahti Vähäkangas att resa tillsammans med mig. I maj blir det buss till Jaamas församlings 15- årsfest (kom med. Anmäl dig före den 15.4 till undertecknad)

En välsignad vår till dig och dina anhöriga. Må Gud välsigna allt det arbete, som görs för evangeliets skull med ett helt Guds ord som rättesnöre.

Vesa Pöyhtäri
LFF

______________________________________________
Ekonomi
Förra årets tvä sista månader var lite under det som behövs. November och december var båda ungefär 3650 euro. Situationen är inte ändå bekymmersamt.
Medlemmarna i stödgruppen är nu ca. 200. Vårt syfte är att få ihop 4000-5000 euro i månad. Då lämnas även pengar för verksamheten. Arbetarens socialavgifterna är så höga i Finland att en stor del av lönen går till pensionsavgifter och annat nödvändigt.
På vilket sätt kan jag understöda?
Om det är möjligt kan du ge ditt bidrag före den 15. dagen varje månad. Storleken på bidraget bestämmer du själv.
Konto: LFF rf. / Vesa Pöyhtäri stödgrupp
Kontonr. 106530-223499 Referens: 13
Låt banken sköta ditt månadsbidrag - gör en betalningsförbindelse
Banken betalar automatiskt från ditt konto den överenskomna månads summan. Du kan antingen göra det genom internetbanken eller gå personligen till ditt bank-kontor och visa det här brevet med kontouppgifterna.
Vesas stödgrupp

Ei kommentteja: