keskiviikko 25. elokuuta 2010

Kristus i hjärtat - med sina gåvor



Kristi kyrkan har genom 2000 år lärt vid sidan av ord också genom bild och konstverk. Vi har fått se mycket statyer, väggritningar av kors, fisk och apostlar. Också i bönehus har vi konst som lär oss.

Ovan har jag skapat en bild som berättar oss om Hjärtans Kristus och hans gåvor. Bilden berättar om en kristlig budskap om Kristus, som inte kan vara isolerat från sina gåvor, utan han är alltid och allstans med sina gåvor. Vi har hört talas om Kristus i centrum-teologi. Det är helt riktigt. Men om vi tappar bort hans gåvor det är inte mera samma Kristus som Bibeln och apostlarna vittnar om utan den är någon annan Jesus.

I bilden visas också var är adiaphoras plats. De skall inte vara in i hjärtat. Vad är adiafora? Med adiafora menar man alla saker som kristna lär, men som är inte instiftat i Bibelen med klara ord och befallning. Därför att det finns inte i Bibeln, har den inte plats i hjärtan heller. Nå, skall vi kasta adiaphora helt ut då? Nej, inte så. Många adiafora saker kan vara viktiga i en viss kultur och viss tidpunkt. Man kan lära av dem och man kan följa dem. Men ytterst viktigt är att man predikar inte en ediafora-sak in till kristnas hjärta och samvete.

Ei kommentteja: